Autoriza o Executivo Municipal a cancelar Impostos