Autoriza o Executivo Municipal a cancelar impostos