Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial