Autoriza o Executivo Municipal a adquirir um terreno, com a área de quatro hetares, para a Escola Rural de La Salle, sita no distrito desta cidade de Santo Cristo