Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para repasse financeiro ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Cristo