Autoriza o Executivo a repassar recursos ao Hospital de Caridade de Santo Cristo