Altera o art. 4º da lei nº 3.189, de 27 de agosto de 2009