Autoriza o Executivo a repassar recursos financeiros ao Hospital de Caridade de Santo Cristo