Autoriza o Executivo Municipal a cancelar o pagamento de impostos e concede dispensa