Autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos ao Hospital de Caridade de Santo Cristo